Centar Stranih Jezika Atlantis

Nalazi se u centru grada u ulici Pap Pavla broj 8, u blizini autobuskih linija koje omogućavaju polaznicima laku komunikaciju sa gradskim i prigradskim naseljima. Pored učionica, vedrih i toplih boja, sa savremenom opremom, škola poseduje i skromnu biblioteku. Takođe se može pohvaliti profesionalno obučenim, diplomiranim profesorima jezika sa dugogodišnjim iskustvom.

Kursevi

U centru stranih jezika "Atlantis" organizuju se kursevi po osnovnim principima sporazumevanja: govor, pisanje, slušanje, čitanje. Sve ovo je potrebno da biste se uključili u razgovor, napisali pismo, naučili da slušate i razumete ono što Vam se govori, i čitali literaturu na stranom jeziku.

Redovni

2x nedeljno po 90 minuta
Svi nivoi

Intezivni

2x nedeljno po 90 minuta
3x nedeljno po 60 minuta
5x nedeljno po 60 minuta
Svi nivoi

Individualni

Pripreme za školu, studiranje, razgovor za posao, konverzaciju. Termini, broj i učestalost časova po dogovoru.

Firme

Termini, broj i učestalost časova po dogovoru.

Referentna Lista

Osim građana različitog godišta, studenata, učenika koji godinama ukazuju poverenje našoj školi, uspešnu saradnju smo ostvarili i sa poslovnim partnerima iz Beograda i Novog Sada